Tingsrätter

Bland de allmänna domstolarna är tingsrätten den första instansen sedan år 1971 då tingsrätt ersatte härads- och rådhusrätterna.

I Sverige finns det för närvarande 48 stycken tingsrätter. Tingsrättens upptagningsområde heter domkrets, vilket innebär att tingsrätten avgör mål och handlägger ärenden inom den geografiska domkretsen, se exempel nedan.

Varje tingsrätt har ett kansli och det är vanligen på kansliorten som förhandlingar – rättegångar – hålls men en tingsrätt kan också ha ett tingställe, vilket är en plats där man kan hålla förhandlingar men man har inget kansli och eller administrativ personal.

Ärenden och mål som tingsrätt handlägger och avgör

Tingsrätterna hanterar och dömer – avgör – i brottmål och i tvistemål. Dessutom handlägger och beslutar tingsrätten i olika ärenden så som t. ex bodelning, adoption, konkurser mm. Se nedan.

Brottmål

När någon misstänks för att ha begått ett brott prövar tingsrätten om den misstänkte – tilltalade – är skyldig eller ej. Om tingsrätten avgör att den tilltalade är skyldig avgör domstolen också vilket straff – påföljd – man ska få. Vanliga påföljder är fängelse, samhällstjänst och dagsböter.

Tvistemål

Vanliga tjänster och titlar på en tingsrätt

–> Lagman – lagmannen är chef för tingsrätten tillika juristdomare. Lagmannen utses efter förslag av domarnämnden av regeringen.

–> Rådman – en rådman är ordinarie domare (juristdomare). Utses efter förslag från domarnämnden av regeringen.

Nämndeman – en nämndeman är lekmannadomare och tjänstgör vid förhandlingar som meddomare tillsammans med en juristdomare vid brottmål och vissa familjemål. Nämndeman är ingen anställning utan ett uppdrag man väljs till. En nämndeman tjänstgör och deltar vid förhandlingar några gånger per år.

Tingsfiskal

Tingsnotarie

Domstolshandläggare

Vaktmästare

Ordningsvakt

%d bloggare gillar detta: