Allmänna domstolar

Sveriges allmänna domstolar består av tingsrätter, hovrätter och högsta domstolen. Dessutom är Patent- och marknadsdomstolarna, som består av Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen en del av dom allmänna domstolarna. Likaså är Mark- och miljödomstolarna en del av de allmänna domstolarna vilka består av Mark- och miljödomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen. Patent- och marknadsdomstolarna och Mark- och miljödomstolarna brukar förvisso sorteras som en sk specialdomstol.

Tingsrätten är en underinstans vilket innebär att de flesta mål och ärenden kan överklagas till överinstansen hovrätten. Hovrättens dom kan överklagas till den högsta instansens – Högsta domstolen (HD) – men för att HD ska pröva målet krävs prövningstillstånd.

Sverige har 48 stycken tingsrätter, 6 stycken hovrätter samt 1 högsta domstol.

Vanliga mål och ärenden som tings-och hovrätterna prövar och avgör är brottmål och tvistemål. Tingsrätterna beslutar också i ärenden som t. ex förvaltarskap, konkurser, bodelningar och adaption.

Kommentera