Hitta & anlita advokat

Juridik & Advokat - Rådgivning

Behöver du rättslig hjälp eller rådgivning, men vet inte riktigt var du ska vända dig? Här tipsar vi om advokater runtom i hela Sverige, dit du kan vända dig för vägledning och juridisk rådgivning när du behöver en stöttepelare att luta dig mot.

Advokat Göteborg

Du kan vända dig till advokatgöteborg.com där du kan få hjälp med förmedling för att hitta en pålitlig advokatbyrå i Göteborg.

Advokat Stockholm

Utbudet av advokater i Stockholm är stort och om du har svårt att veta var du ska vända dig kan vi rekommendera advokatsamfundet.se, där du kan söka efter advokat/biträdande jurist på egen hand. Du kan filtrera på juridisk inriktning såväl som ort för att lättare hitta det du söker. Det är Sveriges advokatsamfunds egen hemsida, så därför kan du vara säker på att du får tag i en pålitlig partner om du hittar en advokatbyrå via dem.

Advokat Umeå

Behöver du hjälp av en advokat i Umeå kan vi tipsa om advokatumeå.com, som är en advokatbyrå i Umeå som hjälper dig med rådgivning och rättslig hjälp inom flera rättsområden. Deras expertområden är bland annat arbetsrätt, arvsrätt, affärsjuridik och familjerätt. Besök deras hemsida för att hitta kontaktuppgifter och läsa mer om hur de kan hjälpa dig.


Tips när du ska välja advokatbyrå

1. Välj en specialist inom det du behöver hjälp med

Juridik är ett komplext ämne och det är viktigt att hitta rätt expertis för det du behöver hjälp med. Juridiken delas in i flera områden, som till exempel: brottmål, familjerätt, migrationsrätt och socialrätt. Du behöver därför veta vilket område du behöver hjälp inom, men det kan advokatbyrån hjälpa dig med.

2. Gå på referenser

Det kan vara svårt att veta vilken advokatbyrå man ska välja, så därför kan det vara en bra utgångspunkt att höra efter med bekanta om du vet med dig att någon i din omgivning nyligen anlitat en advokat. Därefter kan du börja hitta en advokat/jurist som du har bra personkemi med och som du trivs ihop med.

3. Håll personliga känslor utanför

När du ska träffa din advokat/jurist är det viktigt att du i första hand fokuserar på juridiken. Försök hålla privata känslor utanför så gott det går och fokusera i stället på vad som hänt och hur du vill att personen ska hjälpa dig. Advokaten är ingen psykolog och tar betalt för tiden, så försök att ta vara på tiden så gott det går.


Rättsområden

Offentlig rätt

Offentlig rätt är ett samlingsnamn för det rättsområde som reglerar förhållandet mellan en juridisk person och det allmänna.

Civilrätt

Civilrätt innefattar de regler som gäller privatpersoner och/eller företags förhållanden sinsemellan. Arvsrätt, fastighetsrätt och skadeståndsrätt är exempel inom civilrätten.


Allmänt om juridik

Vad betyder juridik?

Juridik betyder läran om rättsreglers tolkning och tillämpning. Den som arbetar med juridik jobbar som jurist eller advokat och arbetet handlar ofta om att hjälpa olika personer eller företag när de hamnat i någon form av tvist.

Vad gör en advokat?

En advokat arbetar som juridisk rådgivare och har som uppgift att som oberoende rådgivare tillvarata och företräda sin klients intressen. Det kan exempelvis innebära att jobba som försvarare i rättegångar. Oftast handlar advokatens jobb om att hjälpa personer eller företag när de hamnat i en tvist av något slag.

Advokater kan jobba inom flera olika områden, som exempelvis med familjerätt, brottmål, affärsjuridisk rådgivning eller med försäkringsfrågor.

Vad krävs för att bli advokat?

För att bli advokat måste man ha en advokatexamen, vilken har en utbildningsperiod på fem år på universitetsnivå. När utbildningen är avslutad behöver man fullfölja minst tre års praktik inom juridisk verksamhet, till exempel som biträdande jurist på en advokatbyrå. Därefter kan man ansöka om medlemskap i Advokatsamfundet och först när man blivit godkänd har man rätt att kalla sig advokat. Är du nyfiken på att jobba som jurist? Följ länken för att läsa mer om vad det innebär och hur du kan ta dig dit!