Jobba som jurist

Allmänt om juridik och juristyrket

Vad är juridik?

Juridik betyder läran om rättsreglernas tillämpning och tolkning. Vårt samhälle är uppbyggt kring lagar och regler som Sveriges domstolar arbetar efter när de handlägger olika mål och ärenden. Juridik delas ofta in i två kategorier:

 • Praktisk juridik innebär domstolars och myndigheters användning av lagar
 • Vetenskaplig juridik innebär studerandet av lagar och vilket inflytande lagarna har på samhället och rättens historia

Vad jobbar en jurist med?

En jurist jobbar med att granska, analysera och tolka lagar, avtal och juridiska problem i stort. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på vilket arbetsområde man väljer att jobba inom. Läs mer på saco.se.

Vad tjänar en jurist?

Enligt akaviaaspekt.se tjänar en jurist inom privat sektor ca 56 500 kr i månaden och ca 47 000 kr i månaden inom statlig eller kommunal sektor.

Vad är skillnaden mellan en jurist och advokat?

Det krävs ingen utbildning för att kalla sig jurist och arbeta med juridisk rådgivning, vilket innebär att egentligen vem som helst kan starta en juristbyrå och erbjuda juridisk rådgivning i Sverige. Däremot är advokat en skyddad titel, och bara den som blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig för advokat.


Juridik & Advokat – Jobb

Vill du jobba som jurist eller advokat finns det många lediga tjänster för dig runtom i landet. Det är yrken med goda framtidsutsikter och som letar efter personer med rätt kompetens. Efterfrågan efter advokater och jurister kan variera beroende på region och arbetsområden, men genom en sida som till exempel advokatjobb.se är det enkelt att söka efter advokat- eller juristjobb. Filtrera på önskat yrkesområde eller geografiskt område för att lättare hitta det du letar efter. Likaså kan du hitta spännande uppdrag via en sida som juridiskaforeningen.se.

Vilka inriktningar kan man välja?

Som jurist kan man exempelvis jobba inom något av följande områden:

 • Affärsjurist
 • Bankjurist
 • Förbundsjurist
 • Förvaltningsjurist
 • Miljöjurist
 • Varumärkesjurist

Vilka branscher kan man jobba inom?

Nedan ser du några exempel på branscher man kan jobba inom:

 • Bank
 • Fastighetsförvaltning
 • Forskning
 • Försäkring
 • Handel
 • Industri

Bli jurist - exempel på juridik-utbildning:

Vilken utbildning krävs för att bli jurist?

Om du vill jobba som jurist behöver du först plugga juridik och få en juristexamen. Juristutbildningen är 4,5 år (270 hp) och erbjuds vid sex av Sveriges universitet. Juristutbildningen är bred och främst inriktad på att man ska lära sig den juridiska metoden och juridisk problemlösning varvat med praktiska övningar.

Var finns juristprogrammet?

Följande universitet erbjuder juristutbildningen:

Vad kan man jobba med efter en juridikutbildning?

Förutom de klassiska juristyrkena som advokat, kronofogde, domare och åklagare har man flera vägar att välja efter avslutad juristutbildning. Man kan exempelvis jobba med forskning, som diplomat eller med utredningsuppdrag inom privat eller offentlig sektor. Flera av dessa karriärval innebär dock att man behöver vidareutbilda sig efter juristexamen.


Kort om andra juristyrken

Advokat

Som advokat arbetar man ofta som försvarare i rättegångar, men man kan likaväl jobba på en advokatbyrå och hjälpa privatpersoner, organisationer och företag med juridiska frågor av olika slag. Vem som helst kan dock inte kalla sig för advokat, då man måste vara medlem i Sveriges Advokatsamfund för att få kalla sig advokat. Behöver du hjälp med juridisk rådgivning och funderar på att anlita en advokat, har vi många bra tips för dig!

Domare

En domare leder rättegångar och har som primärt fokus att få fram sanningen. Som domare lyssnar man in samtliga parter och deras vittnesmål, så att domstolen slutligen kan fatta ett beslut. Domare arbetar antingen vid en allmän domstol eller förvaltningsdomstol.

Kronofogde

Att jobba som kronofogde innebär att man är anställd på Kronofogden och jobbar med juridik som rör människor och organisationers ekonomi och betalningsärenden. Det är ett arbete som innebär att man arbetar opartiskt och har mycket kontakt med privatpersoner, företag och andra myndigheter.