Domstolar i Sverige

Vad är en domstol

Domstolar i Sverige, det svenska domstolsväsendet, består av de allmänna domstolarna, förvaltningsdomstolarna och specialdomstolar.

Allmänna domstolar

De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och högsta domstolen.

Allmänna domstolar hanterar framförallt mål och ärenden avseende

  • Brottmål
  • Tvistemål
  • Konkurser
  • Skilsmässor

Förvaltningsdomstolarna

Specialdomstolarna

  • Arbetsdomstolen
  • Mark- och miljödomstolarna
  • Patent- och marknadsdomstolen
  • Hyresnämnderna